Zbigniew Chronik - 11 marzec 1959 r.

Zbigniew CHRONIK wielce zasłużony spadochroniarz (skoczek doświadczalny, konstruktor, trener) sprawujący podówczas kierownictwo Działu Prób w Locie i Kontroli Technicznej Zakładów w Legionowie.
lat - ~30
samolot - Li-2
spadochron - 
skoków - 531 
lotnisko - Babice
Skoczek niefortunnie lądował na betonowym pasie i doznał silnego potłuczenia głowy.
Zmarł w szpitalu przy ul. Oczki następnego dnia.